Openjebijbel Gezinsconferentie


" … wij zien Jezus … "

 


Openjebijbel, gevestigd te Zwolle (zie de contactpagina op deze site) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Openjebijbel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt, en wel via het aanmeldingsformulier dan wel via correspondentie en/of telefonisch.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de gegevens zoals u die verstrekt via het aanmeldingsformulier, zoals:

  • Voor- en achternaam
  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoon-/mobiele nummer
  • E-mailadres
  • Naam, leeftijd, geslacht en (indien van toepassing) basisschool groep van eventuele kinderen die u aanmeldt
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
  • Daarnaast wordt het IP-adres gelogd om evt. misbruik terug te kunnen traceren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

U kunt kinderen opgeven van elke leeftijd, ook dus minderjarige kinderen. Het formulier dwingt af dat iemand ouder dan 16 jaar verantwoordelijk is voor de aanmelding van evt. minderjarige kinderen. We kunnen echter niet controleren of een aanmelder ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Openjebijbel verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel: Om een gezinsconferentie te organiseren zoals beschreven op de site openjebijbel.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Openjebijbel neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Met geautomatiseerde verwerkingen wordt bedoeld besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van openjebijbel) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens die u aanmeldt worden maximaal een jaar bewaard in de onderliggende database behorende bij de site openjebijbel.nl. De organisatie maakt gebruik van overzichten, typisch in spreadsheet vorm, en sluit niet uit dat de gegevens in dergelijke overzichten langer dan een jaar bewaard blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Openjebijbel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Openjebijbel gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door openjebijbel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit alles op basis van redelijkheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Openjebijbel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Openjebijbel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..